Czech Republic

Česká rada dětí a mládeže

Evropská karta mládeže EYCA

Price:

100.00 (4.00 EUR)

Age limit:

5 - 30 years (last day before 31th birthday)

Email:

Address:

Senovážné nám. 977/24
110 00 Praha 1
Czech Republic

Phone:

Tel: +420 211 222 866

Organisation's profile:

Czech Council of Children and Youth
Česká rada dětí a mládeže – ČRDM

EN

Czech Council of Children and Youth was established in June 1998 by eight organisations of children and youth. ČRDM is the national youth council in the Czech Republic and a reliable partner of government administration. It is composed of almost 100 non-governmental children and youth organisations with more than 200 000 individual members – the organisations range from very small to the biggest ones, 9 regional youth councils are members of ČRDM as well.

The mission of the ČRDM

Is to promote conditions for quality life and overall development of children and young people. ČRDM fulfils its mission by supporting non-formal education and activities of its members, especially by creating legal, economical, social and cultural conditions suitable for their activities. ČRDM represents interests of its members towards home and foreign bodies, organisations and institutions.

CZ

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 102 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních sdružení dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Česká rada dětí a mládeže je dnes jediná a vskutku reprezentativní platforma, jež sdružuje a podporuje valnou většinu celostátních a zároveň i mnoho regionálních a místních sdružení dětí a mládeže. Slovo „rada“, které je ústředním slovem jejího názvu, vystihuje obě funkce organizace, jejichž vyvážení je pro dlouhodobou stabilitu ČRDM stěžejní. Znamená jednak možnost diskutovat demokraticky uvnitř mládežnického hnutí jeho problémy a potřeby a tyto pak otevřeně komunikovat a zastupovat vůči orgánům státní správy (samosprávy) a politické reprezentaci, jednak rozvinutý odborný kredit, který je nabízen a ve velkém měřítku také využit ze strany rodičovské i odborné veřejnosti a partnerů napříč státním i neziskovým sektorem.

Poslání ČRDM

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

Card's profile:

EN

Evropská karta mládeže EYCA (European Youth Card EYCA) is identity card for all young people from 5 to 30 years. We have also student variant of cards, which proves student status (because many discounts is depend on that status).

We have also membership variant of cards for ČRDM members and school variant of cards for students from participant schools.

CZ

Evropská karta Mládeže EYCA (European Youth Card EYCA) je průkaz totožnosti pro všechny mladé lidi od 5 do 30 let. Existuje také ve studentské variantě, která potvrzuje statut studenta (protože mnoho slevy je závislých na tomto statutu).

Existuje také varianta členských karet pro členy jednotlivých sdružení ČRDM a také varianta karet školních pro studenty ze škol, které jsou našimi partnery.

Where to get the card:

Česká rada dětí a mládeže office at Senovážné nám. 977/24 (Prague 1)
Youth Info Centres
Čedok travel agency
STUDENT AGENCY