Regional Museum

Reduced ticket

Reduced ticket. Open: Wed-Sat 10a.m.-4p.m., Wed - free entrance.

Czynne: śr-nd 10-16, śr - wstęp wolny. Siedziba: późnogotycki poklasztorny zespół o.o. bernardynów z końca XV w., składający się z kościoła NMP i klasztoru, wewnątrz malarstwo ścienne z pocz. XVI w. oraz XVII-wieczne malowidła iluzjonistyczne. W kościele mieści się Galeria Śląskiej Sztuki Sakralnej, transfery malowideł ściennych. Zbiory 4600 eksponatów z dziedziny archeologii, geologii, etnografii i rzemiosła artystycznego. Do szczególnie cennych eksponatów należą: woskowe księgi sądowe miasta Jawora z XIV w., wyroby konwisarskie z XVII-XIX w., militaria z XIV-XIX w. Wystawy: Dawne rzemiosło, Izba Ludowa, Broń biała i palna, Darz Bór oraz wystawy czasowe.