Horský hotel Figura

10% off from accommodation in Jeseniky

  • winter

For the EYCA holder a 10% discount on hotel accommodation (tel .: 602 514 124), boarding house (tel .: 554 772 033) and tourist cottage Švýcárna (tel .: 737 249 573). We also provide kindergartens involved in the secondary school project within our Accommodation Centers Hotel Figura - 1310 m.n. and Turistická chata Švýcárna - 1314 m.n. 10% discount for full board accommodation (half board) for students and 50% discount for full board accommodation (half board) for pedagogical supervision. Prices vary in season - skiing and off-season school trips. For more information on tel. 602 514 174 - Renata Figurová.

Pro držitele EYCA sleva 10% na ubytování v hotelu (tel.: 602 514 124), penzionu (tel.: 554 772 033) a turistické chatě Švýcárna (tel.: 737 249 573). Dále poskytujeme školkám, zapojeným do středoškolského projektu v rámci svých ubytovacích středisek Hotel Figura - 1310 m.n.m. a Turistická chata Švýcárna - 1314 m.n.m. slevu 10% na ubytování s plnou penzí (polopenzí) pro studenty a slevu 50% na ubytování s plnou penzí (polopenzí) pro pedagogický dozor. Ceny se liší v sezóně - lyžařské kurzy a mimosezónně - školní výlety. Více informací na tel. 602 514 174 - Renata Figurová.