Skiareál Praděd

10% off - Praděd Ski Resort

  • winter

We provide EYCA holders with a 10% discount from the price of one-stop (1 to 4 day or weekly) to 6 ski lifts to slopes of all difficulty on slopes of Praděd with a total length of 4.5 km, not applicable to prices for school courses.

Poskytujeme držitelům EYCA slevu 10% z ceny permanentky (1 až 4 denní nebo týdenní) na 6 vleků ke sjezdovkám všech obtížností na svazích Pradědu o celkové délce 4,5 km., nevztahuje se na ceny pro školní kurzy.