Reduced ticket

The Upper Silesian Museum in Bytom

Reduced ticket

  • summer-winter

Reduced ticket. Exhibitions: archeologic collections from the area of Upper and Opole Silesia - since the Stone Age until the Middle Ages; ethnographic - folk culture in the Cieszyn and Opole Silesia, folk costumes, embroidery, sculpture, pictures made on glass, goldsmithery; historic - documents, ensigns from the time of Silesian Uprisings and the plebiscite; natural scientific - geological collection as well as a collection of butterflies and cockchafers; art - gallery of Polish and foreign painting and graphics (17th -20th centuries).

Czynne: wt, czw, pt 9-15, śr 10-17, sb 11-16, nd 11-15. Siedziba I: gmach wzniesiony w l. 1929-30 w stylu funkcjonalizmu. Siedziba II: eklektyczny budynek dawnego Starostwa Powiatowego wybudowany w l. 1897-1901. Muzeum jest placówką wielodziałową: Archeologia- zbiory z terenu Śląska Górnego i Opolskiego od epoki kamienia po Średniowiecze; Etnografia- kultura ludowa na Śląsku Górnym i Cieszyńskim, kolekcje: strojów ludowych (z unikatowym zbiorem srebrnych ozdób stroju cieszyńskiego), drewnianej rzeźby sakralnej, plastyki obrzędowej, zabytki związane z zajęciami ludności (rolnictwo, hodowla, górnictwo, kowalstwo, bednarstwo, kołodziejstwo). Historia - pamiątki z dziejów walk o niepodległość, z okresu II wojny światowej, materiały ikonograficzne dot. Historii miast śląskich. Sztuka - kolekcje: współczesnej sztuki polskiej (malarstwo, rzeźba, obiekty, instalacje), malarstwa polskiego XVIII-XX w., grafiki polskiej XVIII-XX w., grafiki europejskiej XVI-XX w., rzemiosła artystycznego (ceramiki polskiej XVIII-XX w., wyroby manufaktur śląskich XVIII-XX w.), wyroby kowalskie XIV-XIX w., zbiór sztuki cechowej. Przyroda - zbiory dokumentujące florę i faunę Górnego Śląska, zielnik roślin naczyniowych, zbiór owadów, kolekcje ornitologiczną (dermoplasty, balgi, gniazda, jaja), kolekcja ssaków, pajęczaków i muszli mięczaków. Ekspozycje stałe: Galeria Malarstwa Polskiego", "Z życia ludu śląskiego XIX-XX w.", "Górny Śląsk w pradziejach", "Przyroda Górnego Śląska - lasy"."