Reduced ticket

The Wiktor Stachowiak Memorial Museum

Reduced ticket

  • summer-winter

Reduced ticket. Located in: a former 19th century house of the town's mayor. Exhibitions: history of Trzcianka - archeological objects, historical documents, numismatic exhibits, ancient prints, exhibition of photographs of the town and vicinity from the inter war period.

Siedziba: dawna burmistrzówka" z końca XIX w. Wystawy: dzieje Trzcianki - obiekty archeologiczne, dokumenty historyczne, numizmaty, starodruki, wystawa zdjęć miasta i okolic z okresu międzywojennego."