Länsförsäkringar - Halland

Student Prize: 375 kr per semester Click on the website to take part in the offer.

We have created a favorable student package for those who study. For 375 kr per term, you get everything you need for a safe and simple personal finance. The insurance covers both your home and your business.

The Student Package contains:
- Home Insurance
- All Risk Protection
- Accident Insurance
- Internet Bank, Private Account & Debit Card.

Vi har skapat ett förmånligt studentpaket för dig som studerar. För 375 kr per termin får du allt du behöver för en trygg och enkel privatekonomi. Försäkringen gäller både för ditt hem och dina saker.

Studentpaketet innehåller:
- Hemförsäkring
- Allriskskydd
- Olycksfallsförsäkring
- Internetbank, privatkonto & bankkort.