Länsförsäkringar - Kronoberg

Student Prize: 375 kr per semester Click on the website to take part in the offer.

We have created a favorable student package for those who study. For kr 63 a month, you get everything you need for a safe and simple private economy. The insurance covers both your home, your self and your business.
The student package includes:
- Home Insurance
- All Risk Protection
- Accident Insurance
- Internet Bank, Private Account & Debit Card.

Vi har skapat ett förmånligt studentpaket för dig som studerar. För 63 kr i månaden får du allt du behöver för ett tryggt boende och enkel privatekonomi. Försäkringen gäller både för ditt hem, dig själv och dina saker.

Studentpaketet innehåller:
- Hemförsäkring
- Allriskskydd
- Olycksfallsförsäkring
- Internetbank, privatkonto & bankkort.