Länsförsäkringar Jämtland

Price: 50 kr / mån. "Plush on" accidents, housing law, travel protection on long journeys. Read more on the website.

You who are 16-30 years old can buy home insurance, Ung Hem, regardless of whether you live in your own apartment, second hand, inhabited or in a corridor. It provides protection for your things (eg, mobile, computer, clothes and ski equipment) and helps you if you get caught by theft, drop your mobile phone, cause a water damage in the home you rent or if you are being attacked.

Du som är 16-30 år kan köpa hemförsäkringen Ung Hem, oavsett om du bor i egen lägenhet, i andra hand, inneboende eller i korridor. Den ger ett skydd för dina saker (t.ex. mobil, dator, kläder och skidutrustning) och hjälper dig om du blir utsatt för stöld, tappar din mobil, orsakar en vattenskada i bostaden du hyr eller om du blir överfallen.