Espai Columba

Free entry

  • best-of

Would you like to see the 12th-century murals of the church of Santa Coloma? The Espai Columba is the perfect way to do this and the European Youth Card gives you free entry.

The aim of the centre is to disseminate knowledge about Romanesque painting in Andorra, without forgetting the architectural context and the other forms of artistic expression that were part of the divine universe of this artistic style.

The Espai Columba is a cultural facility whose mission is to guard, preserve and present the mural paintings of the apse of the church of Santa Coloma as well as several other liturgical objects from the Andorran churches.

T’agradaria veure els murals de l’església de Santa Coloma al s.XII? L’Espai Columba és el lloc ideal per fer-ho i amb el Carnet Jove tens l’entrada gratuita.

El centre vol difondre el coneixement de la pintura romànica a Andorra, sense oblidar el seu context arquitectònic i les altres manifestacions artístiques que formaven part de l’univers diví d’aquest estil artístic.

L’Espai Columba és un equipament cultural que té com a missió custodiar, conservar i presentar les pintures murals de l’absis de l’església de Santa Coloma i diversos objectes litúrgics provinents de les esglésies andorranes.