AtoZ Eletronics

Various Discounts Offered

Discounts:

- 20% Discount on Services fees
- 10% Discount on Small Appliances that are not in promotion
- 10% Discount on Personal Care Products that are not in promotion
- 7% Discount on Built in Appliances that are not in promotion
- 5% Discount on other products that are not in promotion

Terms and Conditions:

- Discounts are not available in conjunction with other offers or discounts
- Items that are on Special Promotions such as 'Crazy Deals', 'In-Store Promotions', 'AtoZ Promotions', 'Brand Discounts / Promotions' 'Seasonal Promotions' and/or similiar offers do not qualify for these additional discounts
- Discount only applicable upon presentation of a valid EYCA card.

Skontijiet:

- 20% Skont fuq prezz tas-servizz
- 10% Skont fuq small appliances li mhumiex fuq promozzjoni
- 10% Skont fuq Prodotti ta' Kura personali li mhumiex fuq promozzjoni
- 7% Skont fuq built-in appliances li mhumiex fuq promozzjoni
- 5% Skont fuq prodotti ohra li mhumiex fuq promozzjoni

Termini u Kundizzjonijiet:

-L-iskontijiet msemmija mhumiex applikabbli flimkien ma' offerti jew skontijiet ohra
- Affarijiet li huma fuq Promozzjonijiet Specjali bhal 'Crazy Deals','In-Store Promotions', 'AtoZ Promotions', 'Brand Discounts / Promotions' 'Seasonal Promotions u/jewofferti simili ma jikkwalifikawx ma dawn l-iskontijiet addizzjonali
- Skontijiet disponbili biss mal-prezentazzjoni ta' Karta Zghazagh valida