The Museum of Paper Making

Reduced ticket

Reduced ticket. Located in: an original paper mill of the early 17th century. Exhibitions: history of paper making, paper making technology, production of hand fabricated paper (produced until today).

Na wstęp. Siedziba: oryginalny młyn papierniczy z pocz. XVII w. wystawy: historia papiernictwa, technika i technologia papiernicza, produkcja papieru ręcznie czerpanego (produkowanego do dziś).