Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica

free*

Free one year accident insurance.
Accident insurance includes:
3.500,00 eur coverage in case of permanent disability,
7.000,00 eurcoverage in case od 100% permanent disability,
4,00 eur hospital compensation per night ,
140,00 eur onetime hospital compensation.
* By ordering the card through our web page or with upgrade.

Brezplačno enoletno nezgodno zavarovanje.
Nezgodno zavarovanje vključuje:
3.500,00 evrov kritja v primeru trajne invalidnosti,
7.000,00 evrov kritja v primeru 100% trajne invalidnosti,
4,00 evre bolnišničnega nadomestila na noč,
140,00 evrov enkratnega bolnišničnega nadomestila.
*Ob naročilu kartice preko naše spletne strani ali upgade-u.


Locations