SLOVAK LINES Express, a.s. Bratislava

15% off international bus lines fares - Košice - Bratislava - London, Košice - Bratislava - Paris and Košice - Bratislava - Rotterdam.

  • Travelling

15% off international bus lines fares - Košice - Bratislava - London, Košice - Bratislava - Paris and Košice - Bratislava - Rotterdam. Discount only applicable at Bratislava Bus Station or at CKM 2000 Travel agency.

Využi 15 % zľavu na linky Košice – Bratislava - Londýn, Košice – Bratislava - Paris a Košice – Bratislava - Rotterdam. Zľavu je možné uplatniť si iba na autobusovej stanici v Bratislave alebo v pobočkách CKM 2000 Travel. Pred poskytnutím zľavy je predajca povinný skontrolovať platnosť kariet v elektronickej databáze CKM SYTS.